CREW STORE NOW OPEN FOR U.S. CUSTOMERS – SHOP NOW

Privacy Policy

SEKRETESSPOLICY

American Crew har upprättat denna sekretesspolicy för att visa sin starka förpliktelse för privatlivet. Nedan beskrivs American Crews metoder för insamling av information och spridning av den på sin webbsida.

Allmän information

Din IP-adress kan användas för att diagnostisera problem med vår server och/eller för att administrera vår webbsida. Din IP-adress kan även användas för att samla in allmän demografisk information. American Crews webbsida kan också använda cookies för tekniska och/eller marknadsföringsändamål.
Vår webbsida använder en anmälningsblankett för att kunder ska kunna begära information. Under registreringsprocessen kan vi samla in besökarnas kontaktinformation (som deras e-postadress), ålder och deras åsikter om American Crews produkter eller tjänster. Kontaktinformation från anmälningsblanketten kan också användas för att skicka framtida uppdateringar av produkter och/eller tjänster. Användare kan avregistrera att ta emot kommande uppdateringar när som helst. Se avsnittet för olika avregistreringsalternativ. Demografiska data och profildata som samlas in på vår webbsida används för att skräddarsy våra besökares upplevelse. Denna information kan delas med tredje part på ett samlat sätt. Vi lämnar ej ut eller säljer privatpersoners statistik, kontaktinformation, etc. till tredje part.

Insamling och användning av personlig information

När du registrerar dig ber vi om information som ditt namn, e-postadress, födelsedatum, kön, postadress och din åsikt om American Crews produkter/tjänster. Vi använder denna information för att skräddarsy våra besökares upplevelse på vår webbsida. American Crew samlar in och använder dina personuppgifter för att driva och förbättra sin webbsida och tjänster. Dessa användningsområden kan vara att förse dig med mer effektiv kundservice, att göra webbsidan eller tjänsterna enklare att använda genom att du inte behöver uppge samma information, göra sökningar och analyser för att förbättra våra produkter och tjänster, samt för att visa innehåll och annonser som är anpassade efter dina intressen. Vi använder också dina personuppgifter för att kommunicera med dig eftersom vi kan skicka produktundersökningar eller säljfrämjande e-post för att informera dig om andra produkter och tjänster tillgängliga genom American Crew och deras dotterbolag. Användare kan avregistrera att få kommande utskick, se avsnittet för olika avregistreringsalternativ. Vi varken säljer, hyr ut eller leasar våra kundlistor till tredje part. För att bidra till att vi kan ge våra tjänster, lämnar vi information ibland till andra företag som arbetar för vår räkning.

Tredje parter som deltar i webbsidan, länkar och deras

American Crew gör rimliga ansträngningar för att lära våra olika webbleverantörer (dvs. designers, managers av databaser och leverantörer av webbtjänster) vår sekretesspolicy. Vi kräver och förväntar att de följer vår policy. Men om de inte gör det är vi inte ansvariga för deras handlingar. Denna webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor. American Crew ansvarar inte för sekretessrutinerna eller innehållet på sådana webbsidor

Riktlinjer för barn

American Crew samlar inte medvetet in information från barn under 13 år. Om en förälder eller vårdnadshavare är medveten om att ett barn under 13 år har registrerat sig hos American Crew, bör de meddela oss genom att kontakta info@americancrew.com så kommer vi att anstränga oss på ett rimligt sätt för att ta bort barnets personuppgifter i vårt register. För mer information om hur man skyddar barns integritet online, gå till: http://www.ftc.gov/bcp/menus/consumer/data/child.shtm.

Avregistreringsalternativ

Vår webbsida ger användare möjligheten avregistrera att få information från oss och våra partners när vi begär information om besökaren. För att ta bort en användares information från vår databas, för att inte ta emot kommande meddelanden, eller för att inte längre ta emot våra uppdateringar kan du skicka e-post till info@americancrew.com.

Ändring/modifiering

För att ta bort och ändra tidigare lämnade uppgifter, kan du skicka e-post till info@americancrew.com.

Frågor angående vår sekretesspolicy

Om du har några frågor eller synpunkter på denna policy, vänligen kontakta oss på info@americancrew.com

©2002 America Crew, Inc. Alla varumärken registrerade. Alla rättigheter reserverade.